#personal «

18 December 2012

Parallels

Munic hurried along the dimly lit corridors of the C-wing of the Neutrino lab. It was past midnight, and Munic had received an alert on his phone sent by one of the monitoring terminals. His palms and brows were trickling sweat, despite it being an unusually cold night. His off-white Oxford shirt was unevenly buttoned and lazily tuck, but he didn't seem to notice, or for that matter, care
15 August 2012

അണ്ണാരക്കണ്ണന്‍മാര്‍

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷങ്ങളില്‍ എണ്ണം 80-ശതമാനത്തിലധികം കുറഞ്ഞ അണ്ണാരക്കണ്ണന്‍മാര്‍ ഇപ്പോള്‍ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് (മാതൃഭൂമി, 15 ഓഗസ്റ്റ്). കേരളത്തിലെമ്പാടും ഒരു കാലത്ത് പതിവ് കാഴ്ച്ചയായിരുന്ന അണ്ണാന്‍ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യം നടുക്കം, പിന്നെ സങ്കടം :(